Velkommen


Familierådgivning og konsulentydelser v/Mille Storm tilbyder familierådgivning, samt andre socialfaglige ydelser både til private familier og kommuner.

Baggrund:
Siden jeg blev uddannet som socialrådgiver i år 2000, har jeg arbejdet med børn, unge og deres familier. Gennem mine forskellige ansættelser, som familiesagsbehandler, familieplejekonsulent og familierådgiver, har jeg tilegnet mig stor erfaring med børn, unge og deres familier, som af forskellige årsager oplever udfordringer i samspillet, mistrivsel eller gennemgår svære faser i deres liv. Hvad enten det handler om samtaleforløb med børn/unge eller hele familien, har jeg altid en anerkendende tilgang og et fokus på at støtte barnet/familien i at finde nye veje og strategier, til at takle de udfordringer de oplever.

Uddannelse:
• 2000 Socialrådgiver Metropol
• 2006 RUGO
• 2009 Supervisor Metropol
• 2014 ICDP
• 2015 Familieterapeut Metropol
• 2018 Cool Kids Vejlederuddannelse
Herudover diverse kurser vedrørende børn, unge og deres familier

Metoder:
Jeg arbejder primært ud fra en systemisk tilgang til barnet. Børnene er en del af et større system, som påvirker deres trivsel og udvikling f.eks. familie, venner, skole osv. Familiens samspil og kommunikationsmønster vil derfor være i fokus, for at ændre uhensigtsmæssige mønstre til mere udviklingsstøttende mønstre.  Ofte giver det også mening at inddrage skole og institution eller lign.

I familierådgivnings- og samtaleforløbene bruges forskellige tilgange og redskaber bl.a. fra den løsningsfokuseret og narrative tilgang.

Som visuelt redskab bruges kan b.la. videooptagelser af både strukturerede og ustrukturerede familie aktiviteter. Ud fra disse optagelser laves korte samspilsanalyser, som gennemgås med familien for at øge bevidstheden om de kommunikationsmønstre, der er i spil.